Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Белово

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11992.00 Първа: 26.04.2022
Втора: 26.04.2022