Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Белово

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15794.00 Първа: 16.02.2023
Втора: 16.02.2023