Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Белово

Обект: 2300-8 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7247.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024