Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Белово

Обект: 2300-9 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15876.00 Първа: 08.11.2023
Втора: 08.11.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-8 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7247.00 Първа: 03.11.2023
Втора: 03.11.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-7 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 4223.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 5871.00 Първа: 19.09.2023
Втора: 19.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-5 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30022.00 Първа: 31.10.2023
Втора: 31.10.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-4 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23548.00 Първа: 31.10.2023
Втора: 31.10.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 22309.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 25595.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2300-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 10892.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023