Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Белово

Обект: 2225-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7398.00 Първа: 19.10.2022
Втора: 26.10.2022

ДГС Белово

Обект: 2215-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 35352.00 Първа: 02.06.2022
Втора: 02.06.2022

ДГС Белово

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 96994.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДГС Белово

Обект: 2209-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3884.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022