Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Белово

Обект: 2407 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 48618.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2406 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45014.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2331 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26544.00 Първа: 21.09.2023
Втора: 21.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2353 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10340.00 Първа: 29.08.2023
Втора: 29.08.2023

ДГС Белово

Обект: 2348ттр Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36096.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 14.08.2023

ДГС Белово

Обект: 2341 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 19581.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 17.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2340 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 5335.00 Първа: 17.03.2023
Втора: 17.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2334мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55262.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2333мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56796.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2332мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 56630.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2339 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 81966.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2338 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33305.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15757.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2336 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17685.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2335 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23232.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2331 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26544.00 Първа: 27.03.2023
Втора: 27.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2330 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6690.00 Първа: 27.03.2023
Втора: 27.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 66645.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Белово

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7037.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Белово

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15264.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Белово

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18549.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Белово

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5709.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Белово

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 69577.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023