Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Белово

Обект: 2312-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51576.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2334мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 177162.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2333мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 185426.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2332мф Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 181330.00 Първа: 10.05.2023
Втора: 17.05.2023

ДГС Белово

Обект: 2339 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 277723.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61330.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2338 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 113295.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2336 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 62554.00 Първа: 11.04.2023
Втора: 11.04.2023

ДГС Белово

Обект: 2335 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 88707.00 Първа: 23.05.2023
Втора: 30.05.2023