Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Белово

Обект: 2407-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 107890.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024