Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Белово

Обект: 2448 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9184.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2447 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8904.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2446 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8288.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2445 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11950.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2444 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8107.00 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024