Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Белово

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 66645.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Белово

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7037.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Белово

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15264.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Белово

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18549.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Белово

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5709.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Белово

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 69577.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023