Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Белово

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10945.00 Първа: 05.08.2022
Втора: 05.08.2022

ДГС Белово

Обект: 2232с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 9064.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Белово

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 8800.00 Първа: 31.03.2022
Втора: 31.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10670.00 Първа: 31.03.2022
Втора: 31.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 36369.00 Първа: 31.03.2022
Втора: 31.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 59804.00 Първа: 31.03.2022
Втора: 31.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33579.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022

ДГС Белово

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19679.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 11.02.2022