Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Обявления

Информация за банкови сметки на ТП "ДГС Белово"ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

ТП „ДГС  Белово“ уведомява заинтересованите лица за възможността  заплащането на дърва за огрев  да се извършва и по банков път по сметката на ТП „ДГС Белово“  гр. Белово както следва:

Получател : ТП ДГС Белово

IBAN: BG28UBBS80021051529030

BIC код: UBBSBGSF

БАНКА: ОББ АД клон Белово

В платежното нареждане задължително се вписва пълно име на наредителя /физическото лице/ ,  което е получило обаждане  от   служител на  стопанството , като в основание за превод се изписва  дърва за огрев .