Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Обявления

С П Р А В К А за предоставените безвъзмездно фиданки                                                                              С П Р А В К А

 

       за предоставените безвъзмездно фиданки по реда на чл.61, ал. 1 и следващите от Наредба 21/12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос, през 2023 г.

 

ТП ДГС

Лице на което са

 предоставени

фиданките

 

Дървесен вид

Вид на фиданките

семенищни

пикирани

Количество на

Предоставените

фиданки

Цели за които

са предоставени.

Място на което

са засадени

Белово

Нели Иванова Нонева

 

Кипарис аризонски

семенищни

2

Залесяване общ. площи

Гр. Белово

 

 

Обикновех кипарис

семенищни

2

 

 

 

 

Атласки кедър

семенищни

1

 

 

Белово

ОП ГЗГС гр.Костенец

Кипарис обикновен

семенищни

50

Залесяване общ. площи

Гр.Костенец

 

 

Кипарис аризонски

семенищни

50

 

 

 

 

Липа среброл.

семенищни

50

 

 

Белово

Община Ркитово

Липа среброл

семенищни

100

Залесяване общ. площи

Гр.Ракитово

 

 

Ясен американски

семенищни

100

 

 

 

 

Кестен конски

семенищни

100

 

 

Белово

Община Самоков

Туя източна

семенищни

200

Залесяване общ. площи

Община Самоков

 

 

Кипарис обикновен

семенищни

200

 

 

 

 

Кипарис аризонски

семенищни

200

 

 

 

 

Ела испанска

семенищни

200

 

 

 

 

Кедър атласки

семенищни

200

 

 

Белово

Община Велинград

Липа сребролистна

семенищни

100

Залесяване общ. площи

Община Велинград

Белово

ОУ,,Христо Ботев,,

С. Семчиново

Кипарис обикновен

семенищни

20

Залесяване общ. площи

ОУ,,Христо Ботев,,

С. Семчиново

 

 

Туя източна

семенищни

10

 

 

 

 

Котонеастер

семенищни

20

 

 

Белово

Главна Дирекция

Жандармерия- СОБТ

Кипарис обикновен

семенищни

200

Залесяване общ. площи

Главна Дирекция

Жандармерия- СОБТ

 

 

Туя източна

семенищни

200

 

 

 

 

Кипарис аризонски

семенищни

300

 

 

 

 

Птиче грозде

семенищни

300

 

 

ОБЩО

 

 

 

2605