Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Контакти

Адрес:

гр. Белово 4470, Област Пазарджик ул. „Юндола“ № 20 

Телефони:

тел./факс: 03581/ 38 21

Email:

belowo_dgs@abv.bg