Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Белово

Обект: 2443 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 130155.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2442 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36389.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2441 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 62386.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2440 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51938.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2439 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 127613.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2438мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 153793.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2437 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24440.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2436 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 17040.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2435 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 34858.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2434 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 86267.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14234.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024

ДГС Белово

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13885.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024

ДГС Белово

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15795.00 Първа: 04.01.2024
Втора: 04.01.2024

ДГС Белово

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 44254.00 Първа: 01.04.2024
Втора: 01.04.2024