Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Белово

Обект: 2239с/мф Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24064.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 13.10.2022

ДГС Белово

Обект: 2240с/мф Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26740.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 13.10.2022

ДГС Белово

Обект: 2238с/мф Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12806.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 13.10.2022

ДГС Белово

Обект: 2237с/мф Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14203.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 13.10.2022

ДГС Белово

Обект: 2236с/мф Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 27547.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 13.10.2022

ДГС Белово

Обект: 2231с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 21365.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Белово

Обект: 2230с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40388.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Белово

Обект: 2229с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 8121.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Белово

Обект: 2202ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 75329.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Белово

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 88293.00 Първа: 27.04.2022
Втора: 04.05.2022

ДГС Белово

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 82053.00 Първа: 27.04.2022
Втора: 04.05.2022

ДГС Белово

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 47743.00 Първа: 27.04.2022
Втора: 04.05.2022

ДГС Белово

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25649.00 Първа: 16.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 32014.00 Първа: 16.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 52702.00 Първа: 16.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15935.00 Първа: 16.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 56922.00 Първа: 16.03.2022
Втора: 23.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23744.00 Първа: 15.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40920.00 Първа: 15.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23486.00 Първа: 15.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 46426.00 Първа: 15.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 46063.00 Първа: 15.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Белово

Обект: 2201 - Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 203241.00 Първа: 07.03.2022
Втора: 07.03.2022