Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Белово

Обект: 2410 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12735.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2413 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19441.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2411 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70795.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2415 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19985.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2414 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36501.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2409 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14234.00 Първа: 12.12.2023
Втора: 12.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2412мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 199174.00 Първа: 11.12.2023
Втора: 11.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2408 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13885.00 Първа: 11.12.2023
Втора: 11.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2405 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12558.00 Първа: 11.12.2023
Втора: 11.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2404 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24260.00 Първа: 11.12.2023
Втора: 11.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2403 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15795.00 Първа: 11.12.2023
Втора: 11.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2402 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20465.00 Първа: 11.12.2023
Втора: 11.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2401 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25115.00 Първа: 11.12.2023
Втора: 11.12.2023

ДГС Белово

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 149315.00 Първа: 03.10.2023
Втора: 03.10.2023

ДГС Белово

Обект: 2352 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 25108.00 Първа: 15.09.2023
Втора: 15.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2351 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 40020.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 12642.00 Първа: 25.08.2023
Втора: 25.08.2023

ДГС Белово

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 88074.00 Първа: 25.08.2023
Втора: 25.08.2023

ДГС Белово

Обект: 2350 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 75904.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 55245.00 Първа: 10.10.2023
Втора: 10.10.2023

ДГС Белово

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 10560.00 Първа: 11.09.2023
Втора: 11.09.2023

ДГС Белово

Обект: 2345с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 26637.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 08.06.2023

ДГС Белово

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24070.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 14.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 156725.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 14.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 138432.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 14.03.2023