Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Белово

Обект: 2345с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26637.00 Първа: 01.06.2023
Втора: 08.06.2023

ДГС Белово

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24070.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 14.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 156725.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 14.03.2023

ДГС Белово

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 138432.00 Първа: 07.03.2023
Втора: 14.03.2023