Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Белово

Обект: 2200 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5362.00 Първа: 20.05.2022
Втора: 27.05.2022