Горско разнообразие от 200 до 2200 м н.в.!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Белово

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13053.36 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9490.94 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14847.43 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024

ДГС Белово

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12744.65 Първа: 09.04.2024
Втора: 09.04.2024